Szanowni Państwo!

Jesteśmy firmą specjalizującą się w wykonywaniu prac na wysokościach przy zastosowaniu technik alpinistycznych. Świadczymy usługi na terenie całego kraju.

Wykonanie prac metodą alpinistyczną nie wymaga ustawiania rusztowań, korzystania z podnośników lub dźwigów. W znacznym stopniu ogranicza to koszty wykonywania prac oraz umożliwia prowadzenie robót w miejscach trudno dostępnych lub takich, w których nie ma możliwości zabezpieczenia odpowiednio dużego obszaru wokół miejsca prowadzenia robót. Prace wykonywane z zastosowaniem w/w technik mogą być prowadzone na obiektach o dowolnej wysokości. Przygotowanie miejsca robót odbywa się bardzo szybko w związku z czym można prowadzić prace interwencyjne, wymagające natychmiastowej reakcji np. w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Doświadczenie jakie zdobyliśmy pracując dla wielu firm, między innymi dla koncernów przemysłowych, developerów, zakładów produkcyjnych, spółdzielni mieszkaniowych itp., pozwala nam na wykonywanie powierzonych prac na najwyższym poziomie z dołożeniem wszelkich starań zwłaszcza w trosce o bezpieczeństwo podczas ich wykonania osób trzecich.
Powierzając nam zlecenie uzyskują Państwo pewność, że zostanie ono zrealizowane profesjonalnie, dokładnie i zgodnie z obowiązującymi normami, ponieważ wystawiamy pisemną gwarancję na każda wykonaną przez nas pracę.

Zatrudnieni przez nas pracownicy posiadają pozytywnie ukończony, poświadczony świadectwem kurs technik alpinistycznych, przewidziane przepisami kodeksu pracy szkolenie BHP, jak również aktualne badania wysokościowe oraz wykupione ubezpieczenia NW i OC. Nasz zespół posiada duże doświadczenie i praktykę, dlatego wykonując każdą pracę na wysokościach potrafimy znaleźć szybkie i skuteczne rozwiązanie pojawiających się problemów technicznych.

Nasz personel posiada uprawnienia montażu, przeglądów okresowych i producenckich systemów asekuracyjnych oraz drabin włazowych.

Posiadamy uprawnienia SEP w zakresie Eksploatacji, Dozoru i Remontów bez ograniczeń dla grupy urządzeń ELEKTROENERGETYCZNYCH.

Zapraszamy do współpracy i ze swej strony deklarujemy gotowość jej podjęcia.

O jakości naszych usług świadczą również referencje firmy A-TEAM